Welzijn- / zorgwijzer

Welzijn

KBO Etten
Guido Gezellelaan 84
4873 GE Etten-Leur

P. Schellens
076-5015088
peterschellens@kboetten.nl
www.kboetten.nl

KBO Leur
Schuttershof 82
4871 LL Etten-Leur

Betty Echten-Exalto
06-10014085
secretariaat@kboleur.nl
www.kbo-leur.nl

PCOB Etten-Leur
Lange Brugstraat 24a
A.J.Pleune
076-5021640
inekepleune@gmail.com
www.pcob.nl/uw-afdeling/etten-leur/bestuur-18

Seniorenraad
Julianalaan 3
4872 BC Etten-Leur

Cees Musters
076-5020590
www.seniorenraad@gmail.com
www.seniorenraadetten-leur.com

ANBO
Postbus 2012
3440 DA Woerden

0348-466666
ledenservice@anbo.nl
www.anbo.nl

Vrouwen van nu
vrouwenvannuel@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/etten-leur

Buurtschap Attelaken
M. Lauwerijssen
076-5015151
RolandGodschalk
06-53463751
info@godschalk.nl

Buurtvereniging Bankenstraat e.o.
bankenstraat@gmail.com

Buurtvereniging D’n Donk
Lage Donk 30
4874 LP Etten-Leur

Kees Lazeroms
0165-504763
06-53133330
JeroenPopma
06-28477731
j.popma@ensol.nl

Buurtvereniging D’n Hill
denhill@live.nl

Buurtvereniging De Haansberg
Kees Schijven
076-5329682

Buurtvereniging Hilsebergen
Rene Buynsters
06-53267647
fam.buynsters@ziggo.nl

Buurtvereniging Rondom de Bremberg
Lage Bremberg 19
4872 LE Etten-Leur

Jos van Gils
076-5011711
06-30927028

Buurtvereniging De Zandspui
Carla Vermunt
076-5019209
ad.carla.vermunt@ziggo.nl

Omgeving Zwartenberg
C. van den Assem
0168-328776
cvandenassem@kpnmail.nl

Buurtvereniging Zundertseweg / Klappenberg
bestuurBZK@hotmail.com

Present in vriendschap
Kraanvogel 22
4872SBEtten-Leur

06-19393973
presentinvriendschap@gmail.com
www.presentinvrienschap.nl

Het Seniorenhart
06-31536511
els@seniorenhart.nl
www.seniorenhart.nl

Buurt voor Buur(t)
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur

076-5016450
buurvoorbuurt@surplus.nl
www.surplus.nl

Formulierenteam Surplus
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur

076-5016450
buurvoorbuurt@surplus.nl
www.surplus.nl

KBO
www.kboetten.nl

Reparatie Markt de Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur

076-5037069
delindebeheer@gmail.com
www.delinde-etten-leur.nl

Repair cafe Wijkgebouw De Gong
Trompetlaan 42
Etten-Leur

www.repaircafe.org

De Appelkring
N. Slooter
06-10688016
M.Frijters
06-43818221
appelkring@live.nl
www.appelkring.nl

GALM
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Ad de Jong
ad.dejong@etten-leur.nl

Plusbus / Avoord
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur

076-5325000
076-5325042
www.avoord.nl

Deeltaxi / Vervoer in de gemeente
WMO Etten-Leur
Roosendaalseweg4
4875 AA Etten-Leur

076-5024025
elz@etten-leur.nl
www.etten-leur.nl

Meer Bewegen Voor Ouderen / de Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur

Pim vd Boor
076-5018068
076-5037069

Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur
Achter de Molen 17
4870 AM Etten-Leur

Louis Boumeester
076-5041628
Jaap Lucieer
06-53674459
info@samenwerkingsplatformetten-leur.nl
www.inetten-leur.nl

Etten-Leur voor elkaar / Surplus
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur

Ingrid van Welt
Nicole van Gennip
088-8000603
info@etten-leurvoorelkaar.nl
www.etten-leurvoorelkaar.nl

de Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur

076-5037069
delindebeheer@gmail.com
www.delinde-etten-leur.nl

den Drempel
Papenstraat47
4875 CJ Etten-Leur

076-5034149
info@wijkverenigingcentrumwest.nl
www.wijkverenigingcentrumwest.nl

den Overkant / brede school
Edward Poppelaan 18
4874 NA Etten-Leur

076-5012389
www.dn-overkant.nl

de Gong
Trompetlaan 42
4876 XA Etten-Leur

secretaris@grauwepolder.nl
www.grauwepolder.nl

ut Praotuis
Achter de Molen 17
4873 GW Etten-Leur

076-5041628
info@banakkers.nl
www.banakkers.nl

de Pontus / brede school
Gruiterstraat 1
4871 KS Etten-Leur

076-5012414
www.depontus.nl

het Turfschip
Schipperstraat 2
4871KKEtten-Leur

076-5012414
www.depontus.nl

de Vleer / brede school
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

secretaris@wijkbelanghooghuis.nl
www.wijkbelanghooghuis.nl

Vereniging Buurtbelang Grauwe Polder
Trompetlaan 42
4876 XA Etten-Leur

Eric Claassens
06-20806081
voorzitter@grauwepolder.nl
www.grauwepolder.nl

Vereniging Buurtbelang Banakkers
Postbus 516
4870 AM Etten-Leur

Louis Boumeester
076-5041628
info@banakkers.nl
www.banakkers.nl

Wijkvereniging Centrum Oost
Lambertusstraat 7
4872 XA Etten-Leur

S. van den Berg
076-5037069
info@centrumoostel.nl
bbwvcoel@hotmail.com
www.centrumoostel.nl

Wijkvereniging Centrum West
Papenstraat 47
4875 CJ Etten-Leur

R. Ossenblok
wijkverenigingcentrumwest@gmail.com
www.wijkverenigingcentrumwest.nl

Wijkvereniging De Baai
Van Genkstraat 66
4871XWEtten-Leur

Y. Snijders
yfsnijders@gmail.com
www.facebook.com/pg/wijkvereniging.debaai

Wijkvereniging de Keen
wijkdekeen@live.nl
www.facebook.com/pg/wijkvereniging.dekeen

Wijkvereniging Etten-Leur Noord
wijkettenleurnoord@ziggo.nl

Wijkvereniging Hoge Neerstraat
Tweekamp 13
4873 DA Etten-Leur

06-83223569
hogeneer@gmail.com
www.facebook.com/pg/Hoge.Neerstraat

Wijkvereniging Schoenmakershoek
info@deschoenmakershoek.nl
www.deschoenmakershoek.nl

Wijkwerk Grient en Sanderbanken
Wildbaan 61
4874KCEtten-Leur

076-5023609
monicahofman1965@gmail.com
www.nl-nl.facebook.com/Grient-Sanderbanken

Zorg

Stichting gehandicapten platform Nieuwe Kerkstraat 2a 4873 CC Etten-Leur

076-5021476 info@gehandicapteplatform.org www.gehandicapteplatform.org

Clientenraad Sociale zaken Postbus 10100 Contactpersoon:Theo van Os

ettenleur.clientenraad.soza@gmail.com www.clientenraadsocialezakenetten-leur.nl

Gemeente Etten-Leur 4870 GA Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur/loket ELZ Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk WMO Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Clientondersteuning GGZ WMO Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Informele zorg Surplus Welzijn Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 rina.pals@surpluswelzijn.nl jettie.van.agtmaal@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

MEE West-Brabant Heerbaan 10 4817 NL Breda

076-5223090 info@meewestbrabant.nl www.meewestbrabant,nl

Ouderenadvisering KBO Etten-Leur Guido Gezellelaan 84 4873 GE Etten-Leur Contactpersoon: P. Schellens

076-5015088 peterschellens@kboetten.nl www.kboetten.nl

Sociaal Raadslieden Werk (Surplus) Kerkwerve 46 4873CJEtten-Leur

076-5016450 sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

Avoord San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 0800-22002200 www.avoord.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

076-2082800 076-2082200 klantenservice@surplusgroep.nl www.surplus.nl www.surpluszorg.nl

Stg IJgenwys en Anders Markenland 96 4871 AV Etten-Leur

076-5962598 info@ijgenwys.nl www.ijgenwys.nl

De Bremberg Lage Bremberg 35 4872 LE Etten-Leur

06-34292744 zorgboerderij@debremberg.com www.debremberg.com

Avoord San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5135150 www.avoord.nl

Casemanagers: Mw. W. Brugman: 06-51723594 w.brugman@avoord.nl Mw.J.Kouwenhoven: 06-51463841 j.kouwenhoven@avoord.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

076-2082800 076-2082200 klantenservice@surplusgroep.nl www.surplus.nl www.surpluszorg.nl

de Achtertuin Hilsebaan 108 4873 LH Etten-Leur www.de-achtertuin.info

Contactpersoon: Lian Baremans 06-46586487 contact@de-achtertuin.info

Present in vriendschap Kraanvogel 22 4872SBEtten-Leur

06-19393973 presentinvriendschap@gmail.com www.presentinvriendschap.nl

Stg IJgenwys en Anders Markenland 96 4871AVEtten-Leur

076-5962598 info@ijgenwys.nl www.ijgenwys.nl

Vrouwen van nu vrouwenvannuel@gmail.com https://vrouwenvannu.nl/etten-leur

Buur voor Buur(t) Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 buurvoorbuurt@surplus.nl www.surplus.nl

Avoord San francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 0800-2200220 www.avoord.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

0168-331826 klantenservice@surplusgroep.nl www.surpluszorg.nl

Thebe Extra Minervum 7292 4817 ZM Breda

088-3747576 ledenconsulent@thebe-extra.nl

Brabant Connect 0168-331885 www.brabantconnect.nl

EHBO Etten-Leur Joannes de Deo van ’t Hoffstraat 94 4871 WE Etten-Leur

Schipperstraat 45 4871 KK Etten-Leur 06-13340009

Coorperatie WeHelpen servicedesk@wehelpen.nl www.wehelpen.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811VJBreda

076-2082200 076-2082800 klantenservice@surplus.nl www.surpluszorg.nl

Formulierenteam Surplus Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 infowest@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

Wonen met gemak Markendaalseweg 44 4811 KC Breda

06-83966100 servicepunt@wonenmetgemak.nl www.wonenmetgemak.nl

WVS Bosstraat 81 4704RLRoosendaal

0165-596500 info@wvs.nl

Avoord Zorg en Wonen Het Anbarg Nassaulaan1 4872 CW Etten-Leur

076-5135489 06-83943755 dagbehandeling.som@avoord.nl

Voedselbank Florijnstraat 8d 4879 AH Etten-Leur

06-13688902 secretaris@voedselbanketten-leur.nl www.facebook.com/voedselbankettenleur

Thuis afgehaald Vleutenseweg 382 3532 HW Utrecht

06-83447197 info@thuisafgehaald.nl www.thuisafgehaald.nl

L&M Lekker Makkelijk Van Bergenplein 2 4871 CE Etten-Leur

076-5015820 info@lekkermakkelijketten-leur.nl www.lekkermakkelijketten-leur.nl

Apetito Nordhornsestraat 118 7591 BH Denekamp

0800-0232975 info@apetito.nl www.apetito.nl

Avoord Maaltijden San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 0800-2200220 www.avoord.nl

Knollentuin St. Bavostraat 25 4891 CG Rijsbergen

06-81395283 info@deknollentuin.com www.deknollentuin.com

Surplus Welzijn Leuvenaarstraat 9 4811 VJ Breda

076-2082800 076-2082200 klantenservice@surplusgroep.nl www.surplus.nl

Thebe (Heerlijk aan tafel) Minervum 7292 4817 ZM Breda

088-9986150 info@heerlijkaantafel.nl www.heerlijkaantafel.nl

Thuiszorg West Brabant Belder 2-4 4704 RK Roosendaal

088-5602000 088-5602140 www.twb.nl www.apetito.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk WMO Etten-Leur Roosendaalseweg4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Sociaal Raadslieden Werk (Surplus) Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

Alzheimer Cafe Etten-Leur Wzc Kloostergaard Bisschopsmolenstraat 272 4876 AS Etten-Leur

Marion van Oerle 076-5016398 06-20053165 mvanoerle@outlook.com

Handen in huis Singelpark 1 3984 NC Odijk

030-6590970 info@handeninhuis.nl www.handeninhuis.nl

KBO www.kboetten.nl

Avoord San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 info@avoord.nl www.avoord.nl

CSI Service (helpdesk) Postbus 99 5595 ZH Leende

040-2580155 service@csiservice.nl www.csiservice.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

076-2082200 076-2082800 klantenservice@surplus.nl www.surpluszorg.nl

Thebe Voorsteven 92 4871 DX Etten-Leur

088-1176743 ettenleurnoord@thebe.nl www.thebe.nl/zorg-thuis/personenalarmering

Thuiszorg West Brabant Belder 2-4 4704 RK Roosendaal

088-5602000 088-5602140 www.twb.nl

el

Reparatie Markt de Linde Wipakker 16 4872 XH Etten-Leur

076-5037069 delindebeheer@gmail.com www.delinde-etten-leur.nl

Repair cafe Wijkgebouw De Gong Trompetlaan 42 Etten-Leur

www.repaircafe.org

De Appelkring mw. N. Slooter 06-10688016 mw.M.Frijters 06-43818221

appelkring@live.nl www.appelkring.nl

Sociaal Raadslieden Werk (Surplus) Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

GALM Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

Contactpersoon: Ad de Jong ad.dejong@etten-leur.nl

Stichting Hart veilig Etten-Leur Roosendaalseweg 29 4876 AA Etten-Leur

06-20583741 info@hartveiligetten-leur.nl www.hartveiligettenleur.nl

Telefooncirkel Etten-Leur (via loket ELZ Stadskantoor Etten-Leur) Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Rode Kruis Breda Hoge Steenweg 19 4811 CG Breda

076-5212302 info@rodekruisdebaronie.nl www.rodekruis.nl/de-baronie

Avoord San Fransescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 0800-2200220 www.avoord.nl

Surplus Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

076-2082800 076-2082200 klantenservice@surplusgroep.nl www.surplus.nl

Thebe Voorsteven 92 4871 DX Etten-Leur

0900-8122 ettenleurnoord@thebe.nl www.thebe.nl/zorg-thuis/thuiszorg

Saar aan huis Lange Hil 65 4822 AB Breda

Contactpersoon: Alexandra Levens 076-5620102 06-83695585 alexandra@saaraanhuis.nl www.saaraanhuis.nl

Avoord San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 0800-2200220 www.avoord.nl

Mobiliteit en Comfort Bisschopsmolenstraat 91 4876 AJ Etten-Leur

076-5089939 info@mobiliteitencomfort.nl www.mobiliteitencomfort.nl

Medipoint / Thebe Kerkwerve 50 4873 CJ Etten-Leur

088-1020100 www.medipoint.nl

Plusbus / Avoord San Francescolaan 1 4876 CV Etten-Leur

076-5325000 076-5325042 www.avoord.nl

Vervoer in de gemeente / deeltaxi WMO Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024025 elz@etten-leur.nl www.etten-leur.nl

Meer Bewegen Voor Ouderen Wipakker 16 4872 XH Etten-Leur

Contactpersoon: Pim vd Boor 076-5018068 076-5037069

Hoorn Hulp & Ondersteuning op Maat (Surplus) Leuvenaarstraat 91 4811 VJ Breda

076-2082800 076-2082200 klantenservice@surplusgroep.nl www.surplus.nl www.surpluszorg.nl

Mantelzorg Makelaar Brabant Olympiade 22 4873 DA Etten-Leur

06-36510533 info@mantelzorgmakelaarbrabant.nl www.mantelzorgmakelaarbrabant.nl

Etten-Leur voor elkaar 088-8000603 info@nlvoorelkaar.nl www.etten-leurvoorelkaar.nl

Buur voor Buur(t) in Etten-Leur Kerkwerve 46 4873 CJ Etten-Leur

076-5016450 infowest@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl

Centrum voor wonen Vincent van Goghplein 37 4872 BA Etten-Leur

Contactpersoon: Ingrid van Aalst 06-83149725 info@centrumvoorwonenettenleur.nl www.centrumvoorwonenettenleur.nl

Ouder worden in eigen huis Postadres: Tweevoren45 5672 SC Nuenen

06-28178666 info@ouderwordenineigenhuis.nl www.ouderwordenineigenhuis.nl

Home Instead Wendy van Liere 076-8885285 breda@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/breda

Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur

076-5024030 wijkteam@etten-leur.nl www.etten-leurdoethetgewoon.nl

Regionale Kruisvereniging Noord Brabant Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal

0165-555915 info@dekruisvereniging.nl www.dekruisvereniging.nl

de Keen, Noord Attelaken, Schoenmakershoek Eva Durinck 076-5205635 info@wijkzustergroep.nl

Grauwe Polder, Banakkers, Hoge Neerstraat, Vossendonk Nancy vd Kuinder 076-5205635 Elske van Andel 076-5205635 info@wijkzustergroep.nl

Centrum West, Centrum Oost, Hooghuis Chrisse de Nijs 076-5205635 info@wijkzustergroep.nl

de Grient, Sanderbanken, Baai Joyce de Vos 076-5205635 info@wijkzustergroep.nl