Aangesloten verenigingen

LOCATIE

Secretariaat
Postbus 516
4870 AM Etten-Leur

Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur

 

Wie zijn wij?

De Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur is 16 mei 2017 opgericht door de wijkvereniging Banakkers, het wijkcentrum Ut Praotuis, KBO Etten, wijkcentrum de Linde en de Stichting Seniorenraad Etten-Leur.

De doelstelling van de Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur is:

“De stichting wil stimuleren dat mensen die langer thuis kunnen/moeten  blijven wonen inzicht krijgen in alle middelen en mogelijkheden die er voor hen beschikbaar zijn.”

Om mensen langer thuis te laten wonen en zelf de regie over hun leven te laten voeren  moet er meer inzicht komen in de voorzieningen en het ondersteuningsaanbod dat voorhanden is (zorg en welzijn) in hun wijk. Ook is het nodig dat het een veilige woonomgeving is waar men kan terug vallen op wijkgerichte activiteiten. We willen echter voorkomen dat er een overaanbod en wildgroei  van welzijn en zorg ontstaat door betere onderlinge samenwerking en afstemming.

Kernbegrippen zijn:

 • Zelf regie kunnen blijven houden, zelf kunnen beslissen
 • Inzicht in aanvullende voorzieningen
 • Veilige omgeving

Wat wilden we doen?

De dienstverlening en activiteiten van de stichting bestaan uit 3 ”pijlers”;

 1. Afstemmen van activiteiten tussen wijkverenigingen, kerken e.d.
 2. Communicatie en voorlichting aan met name senioren
 3. Opzetten van een meldpunt ten behoeve van vragen met betrekking tot welzijn van senioren

Om dit alles te bewerkstelligen hebben we subsidie van de gemeente ontvangen met de voorwaarde dat we eerst e.e.a. voor de ouderen zouden gaan regelen en dat daarna het aanbod voor de overige bewoners van Etten-Leur zichtbaar gemaakt zou worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • We hebben meerdere partijen (wijkgebouwen) aan ons weten te binden.
 • We hebben het voor elkaar gekregen dat er één keer per maand een activiteitenkalender in de Bode staat waarin de activiteiten vermeld staan die in de wijkgebouwen worden aangeboden.
 • We hebben beeldschermen in alle wijkgebouwen opgehangen waarop het dagprogramma en allerlei relevante informatie te zien is.
 • We hebben samen met de Stichting Seniorenraad Etten-Leur ANWB AutoMaatje in Etten-Leur opgezet en voeren dit nu uit.
 • We hebben de website www.InEtten-Leur.nl weer actief gemaakt met daarop informatie over de aangesloten leden, activiteiten in de wijkgebouwen, de welzijn en zorgwijzer en ANWB AutoMaatje.
 • We hebben een goede afstemming tussen de besturen van de wijkgebouwen geregeld over praktische zaken m.b.t. de bedrijfsvoering.
 • We hebben een meldpunt opgestart maar door gebrek aan belangstelling weer stopgezet.
 • We geven naailes aan Syrische en Eritrese vrouwen.

Wat willen we nog doen?

We willen dat nog meer partijen met ons hun activiteiten voor jong en oud afstemmen en via de website publiceren.

 

LOCATIE

Het Turfschip
Schipperstraat 2
4871 KK Etten-Leur

KBO-Leur

KBO-Leur is een vereniging die gevestigd is en met als thuishaven Het Turfschip.
Deze kbo bestaat al meer dan 65 jaar en bestaat uit leden van 50 jaar en ouder iedereen die deze leeftijd heeft bereikt kan zich aanmelden als lid.
Er wordt ook samengewerkt met kbo-Etten en beide verenigingen werken samen als Kring Etten-Leur.
KBO is een grote organisatie waarvan het Hoofdkantoor gevestigd is in s’Hertogenbosch.
KBO-Leur heeft diversen activiteiten die dagelijks gehouden worden in Het Turfschip, waar ook een gezellige huiskamer is waar men van harte welkom is om een kopje koffie of thee te komen drinken en wat heerlijk te kletsen.
Activiteiten bestaan o.a. uit Koersbal, sjoelen, kaarten ( rikken/jokeren, bridge, klaverjassen ) en nog vele andere activiteiten.
Wilt U meer informatie dan kunt U contact opnemen met het secretariaat:
E-mail: [email protected] of Tel: 06-10014085

LOCATIE

De Linde
Lambertusstraat 7
4872 XA Etten-Leur

Centrum Oost

Wijkbelang Centrum-Oost is geworteld in het centrum van Etten-Leur. Heel het gebied tussen oostkant Markt, het spoor, deels Schoonhout, Elisabethpark, Beatrixpark en Parklaan valt onder wijkbelang.

Wijkbelang organiseert een aantal activiteiten voor de bewoners van de wijk, zoals yoga, kinderkoken, zondaginlopen en nog veel meer. Dit doen we in wijkcentrum De Linde. Het bestuur heeft veel contact met mensen in de wijk. Die weten het bestuur dan ook te vinden voor informatie, om nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen en voor hulpvragen. Allerlei zorgverleners vinden gemakkelijk hun weg in deze wijk, zowel wijkagent als welzijnswerker, zowel wijkverpleegkundigen als mensen van Surplus.

Een wijk die zorgt voor elkaar en dat steeds beter wil doen. Om een beeld van wijkbelang Centrum-Oost te krijgen, neem je een kijkje op de website

LOCATIE

Den Drempel
Halewijnstraat 47
4875 CT Etten-Leur

Centrum West

Wijkvereniging Centrum-West is reeds 25 jaar actief in en rond het wijkgebouw Den Drempel. Onze wijk situeert zich tussen de westelijke zijde van de Markt, Roosendaalseweg, Heistraat en Duinkerkelaan.
Door het aanbod van veel activiteiten willen we wijkbewoners en andere belangstellenden de combinatie bieden van actief bezig zijn met grote aandacht voor de sociale kant. Dit voor jong en oud.
Wekelijkse activiteiten zijn o.a.: aquarel, beweegpunt ouderen, biljarten, buurtpreventie, Engels A2+ (halfgev.), Frans (gev.), gezelschapsspellen, hobby-creativiteit, jeu de boules, kaarten, quilten, schilderen.
Bingo is er elke 2e woensdag van de maand.
Daarnaast is er een goed gevulde activiteitenkalender van aug t/m juli. Een aantal voorbeelden zijn: jeu de boules toernooi, fietstocht, buitenspeeldag, halloween, sinterklaas, kerstdiner, paaseieren zoeken, paasbrunch, biljarttoernooi.
Voor contact: [email protected] of u loopt gewoon een keertje binnen.

LOCATIE

Ut Praotuis
Achter de Molen 17
4873 GW Etten-Leur

Buurtbelang Banakkers

Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers zet zich al 25 jaren in voor haar wijkbewoners. Er worden volop activiteiten georganiseerd in wijkgebouw Ut Praotuis voor jong en oud. Daarnaast zetten wij ons in om de sociale en maatschappelijke en de verkeers- en fysieke aspecten in onze wijk te optimaliseren. Daarbij worden wij bijgestaan door vele professionele partners en ons buurtpreventie team. Naast de informatie op onze website, www.banakkers.nl , zijn wij ook te volgen via Facebook.

LOCATIE

De Vleer
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

Wijkbelang Hooghuis

Wijkbelang Hooghuis is gevestigd in brede school De Vleer. Present in vriendschap is een activiteit om de eenzaamheid tegen te gaan.

LOCATIE

Wijkcentrum De Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur

KBO-Etten

K.B.O. Etten . Onze missie is : Plezier bezorgen aan en mee kunnen doen door ieder lid. Ieder lid op zijn/haar eigen manier actief laten participeren in de Etten-Leurse samenleving . De thuisbasis van K.B.O Etten is wijkcentrum De Linde. tel secretariaat 076 5015088

LOCATIE

De Gong
Trompetlaan 42
4876 XA Etten-Leur

Buurtbelang Grauwe Polder

Wijkvereniging Buurtbelang Grauwe Polder

Bewoners van wijk de Grauwe Polder hebben gelegenheid elkaar te ontmoeten in een wijkgebouw dat een rijk verleden kent. Midden in de wijk staat de Gong, een plek waar sinds de aanleg van de wijk in de jaren ’70, een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd wordt en waar iedereen, ook van buiten de wijk, van harte welkom is.
Sinds het voorjaar van 2018 is het gebouw mooi gerenoveerd. Onze huiskamer straalt gastvrijheid en gezelligheid uit. In de zalen zijn wisselende tentoonstellingen van kunstenaars.
Sinds de heropening is er veel belangstelling voor het huren van onze zalen. De opbrengst daaruit wordt gebruikt voor activiteiten in de wijk.

Onze wijkvereniging wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers, bezoekers en het bestuur.

Goedlopende programmaonderdelen zijn: dansen voor ouderen, bingo, kaartclub, hobbyclub, activiteiten van ‘Gezond Etten-Leur’, line dance, kinderdisco en Repair Café.
Burendag 2018 was een groot succes.
We zijn bezig met het organiseren van meer activiteiten voor kinderen en jongeren en een internationale ontmoeting. Ook hebben we een start gemaakt met het aanbieden van een pub quiz en het uitnodigen van sprekers voor lezingen. Uiteraard beginnen we de komende tijd weer met de organisatie van Burendag 2019, een evenement dat in heel Etten-Leur wordt gevierd in september.

De grote uitdaging voor de toekomst blijft: aansluiting vinden bij onze wijkgenoten: waar hebben de verschillende leeftijdsgroepen behoefte aan? Via diverse media, waaronder een Nieuwsbrief, houden we feeling met de bewoners van de wijk.
De vrijwilligers en het bestuur zetten met enthousiasme hun schouders onder het werk dat nodig is om het wijkgebouw een uitnodigende ontmoetingsplek te laten blijven en de activiteiten uit te breiden.
Met ingang van dit jaar is de Gong elke werkdag geopend en regelmatig in de weekenden.
Zie www.grauwepolder.nl, onze digitale nieuwsbrief en onze facebookpagina.

LOCATIE

Wijkvereniging Schoenmakershoek heeft geen vaste locatie voor hun activiteiten. Hou dus goed de berichten in de gaten.

Schoenmakershoek

Als wijkvereniging willen we ons inzetten voor de leefbaarheid en saamhorigheid binnen de wijk Schoenmakershoek.
Wij staan open voor ideeën vanuit de inwoners. En zijn altijd op zoek naar vrijwilligers
Contact nemen via het Bestuur:
Voorzitter: Benny Swarts [email protected] Penningmeester: Stephan Nieuwlaat [email protected]
Secretariaat: Vacant
Activiteiten: Ilona Verlaar [email protected]
Z.A.P. team: Henk van der Zande [email protected]

LOCATIE

D’n Overkant
Edward Poppelaan 18
4874 NA Etten-Leur

Grient & Sanderbanken

Wijkvereniging Grient-Sanderbanken zet zich in voor het bevorderen en het in stand houden van een prettige, sociale en leefbare wijk. Hiertoe organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud, waarbij we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de wensen van de wijkbewoners.
Zo zijn er o.a. kindermiddagen, een wekelijkse koffie-inloop, dansavonden kookgroepen en bingo-avonden.
…….en we hebben nog plannen voor een kinderdisco en een creatieve ochtend of middag voor volwassenen!
Maar…zowel voor de bestaande als voor de nieuw op te zetten activiteiten, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die wat tijd over hebben om ons leuke team te versterken!
Interesse? Voor info kunt u contact opnemen met Monica:
[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/Wijkvereniging-Grient-Sanderbanken-191900041230267/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDWka-WiG9ynX7AI86wmqDWMXJrGrFIqh-ZQ84I9Zn8y4Edrvmj6jUEz70p1ZH8gLMl5FqELd5IPf0g

LOCATIE

Secretariaat
Julianalaan 3
4872 BC Etten-Leur

Seniorenraad Etten-Leur

De Seniorenraad Etten-Leur is een brede vertegenwoordiging van de senioren in Etten-Leur zonder politieke voorkeur of kleur. De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid, voor zover dat specifiek betrekking heeft op ouderen of senioren, aan de gemeente Etten-Leur.
De Seniorenraad komt ook met voorstellen ter verbetering van de positie van ouderen en senioren in de gemeente Etten-Leur.
In voorkomende gevallen verstrekt de Seniorenraad ook adviezen en of voorstellen aan instellingen die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn van ouderen.